Egoistiske borgmestre i Frederikssundfingeren

Trafikproblemerne kan løses uden en motorvej

 

I Frederiksborg Amts Avis og TV Lorry den 23. marts kritiseres Ledøje-Smørum Kommunes borgmester, Jens Jørgen Nygaard af de andre borgmestre i Frederikssundfingeren for lokal-egoisme samt for at have en kynisk og uacceptabel holdning til den måske kommende motorvej til Frederikssund.

Dette fordi han og et enigt byråd i Ledøje-Smørum peger på en løsning af trafikproblemerne på den eksisterende Frederikssundsvej i stedet for at etablere en helt ny motorvej gennem alle naturområderne mellem Ballerup og Frederikssund. En løsning, der ikke kun vil ødelægge uerstattelige, rekreative og smukke områder, men også fuldstændig vil splitte især Ledøje-Smørum kommune.

Er det egoistisk, kynisk og uacceptabelt at ville undgå dette? Grøn Trafik i Bycirklen mener nej - tværtimod! Grøn Trafik i Bycirklen er en forening af borgere fra alle kommunerne i Frederikssundfingeren, der kæmper mod en motorvej i naturområderne. I stedet arbejder vi for at finde alternative løsninger på trafikproblemerne, der dog kun er en realitet i få timer hver dag. En løsning på den eksisterende vej vil således både være den billigste, nemmeste og mest miljøvenlige.

Ølstykke og Stenløses borgmestre kalder dette for en katastrofe for byerne og påstår, at vejen ikke kan klare 40.000 biler i døgnet. Sagen er imidlertid, at hvis vejkrydsene på strækningen trimmes, vil problemerne med kødannelse i myldretiden kunne reduceres eller helt fjernes. Hertil kommer, at dobbeltsporet på S-togsbanen mellem Veksø og Frederikssund åbner den 15. september, og der kommer nye S-tog i 2003-2005 med 33% flere siddepladser og forbedret komfort, ligesom der i 2005 kommer en helt ny køreplan med reducerede rejsetider. Disse forbedringer vil igen gøre det attraktivt for mange at ta' toget i stedet for bilen, og presset på Frederikssundsvejen vil mindskes.

Samtidig vil en ny motorvej ikke nødvendigvis mindske belastningen på Frederikssundsvejen. Al erfaring viser, at nye motorveje blot skaber mere trafik. Desuden skal de fleste biler alligevel op til den eksisterende vej, idet alle bolig- og erhvervsområder er placeret her. Ølstykke og Stenløse slipper derfor under alle omstændigheder ikke for trafikken, så hvorfor ikke bruge pengene på at afhjælpe generne mest muligt i stedet for at lægge endnu mere asfalt?

Desuden skal man jo ikke glemme, at det rent naturmæssigt er aldeles omkostningsfrit for kommuner som Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund at pege på en motorvej idet vejen jo ikke skal ligge her. Hvad borgmestrene dog ikke tænker på er, at lokalhandlen erfaringsmæssigt går særdeles trange tider i møde, hvis hurtigruten til de store indkøbscentre i Københavns omegn bliver lagt ud. De uddøde handelsstrøg i midtbyerne vil ikke vække begejstring hos borgerne. Hvis Jens Jørgen Nygaards modige enegang således viser sig at spænde ben for de andre borgmestres misforståede lokal-egoisme, er vi mange, som vil takke ham!

Grøn Trafik i Bycirklen

fmd. Marianne Thorsen
Jordbærvangen 66
Smørum