Fast forbindelse over Roskilde Fjord

 

En række politikere i vores område forsøger at få rejst en folkestemning for en tunnel under Roskilde Fjord under slagordet ”Tunnel eller kaos”. Hvorfor er det kun en tunnel, der kan forhindre kaos?

Der er helt sikkert problemer med at komme over fjorden, især i myldretiden morgen og aften. Det oplever vi alle, ikke mindst vi, der bor i Hornsherred. Derfor ønsker vi selvfølgelig en løsning på problemerne så hurtigt som muligt. Men satsningen på en tunnel er alt for snæver.

 

Regeringen har lige udråbt det som en kæmpemæssig sejr, at der er afsat store beløb til en række velfærdsområder m.v.: børnefamilier kr. 400 mio., ældrecheck kr. 550 mio., integration kr. 100 mio.,  grøn benzin kr. 125 mio.  o.s.v. Beløbsstørrelserne er ifølge Politiken fra kr. 50 mio. (til miljø) til 1,7 mia. kr. (til sygehuse og velfærdsservice). Trafikområdet er slet ikke medtaget.

 

En tunnel under Roskilde Fjord er tidligere beregnet til at koste mellem 800 mio. og 1.6 mia. kr. altså i dagens priser betydelig mere, end staten kan tildele hele sygehusområdet i Danmark i et år. Hvem tror dog på, at staten vil lægge 1,9 mia. kr. i et hul i jorden i Frederikssund-Jægerspris? Og synes vi som skatteborgere, at det er det rigtige sted at bruge så stort et beløb af samfundets penge? Hvad kunne de ellers være brugt til?

 

Forliget om trafikinvesteringer løber ca. 9 år endnu. Arbejdet med en tunnel vil tage omkring 10 år, siger eksperterne. Det har altså lange udsigter.

 

Der har været en række indlæg om andre måder at forbedre vilkårene for samfærdslen på. Her følger blot tre af de mange muligheder:

1. Der har været forslag om en ganske gratis afprøvning af, hvor stor en lettelse en bedre mulighed for gennemstrømning af den gennemkørende trafik i Frederikssund i myldretiden ville give: Lokaltrafikken på tværs kan stoppes fire gange fem til ti minutter i perioden 7-9 og 15-17, f. eks. hver halve og hele time. Derved kan bilerne få en flydende passage gennem byen og over broen. Hvis der skal bruges mandskab i forsøgsperioderne, vil pensionister og efterlønnere i stort tal sikkert melde sig som frivillige til at forklare situationen! Hvis denne løsning giver et godt resultat, kan man arbejde videre med etablering af niveaufri kryds gennem byen. Vejdirektoratet arbejder i øjeblikket med spørgsmålet i forbindelse med passagen gennem Ballerup.

 

2. Den tredje vognbane genindføres gennem Frederikssund. Om morgenen bruges den af trafik østpå, om eftermiddagen vestpå.

 

3. Opførelse af en ekstra bro, så der i alt bliver fire baner over Fjorden, er også langt billigere end tunnelløsningen. Det har Amtets tekniske forvaltning beregnet for flere år siden.

 

4. Pendlerbusser med 8-10 minutters mellemrum fra Skibby og Jægerspris til S-toget i myldretiden morgen og eftermiddag vil betyde færre biler over broen og gennem byen.

 

Lad os dog forene vore kræfter i et seriøst arbejde for gennemførelse af flere økonomisk overkommelige løsninger over en kortere tidsperiode, så problemet bliver afhjulpet i vores levetid!

 

Agnete Andersson,

Vestervangsvej 3, Jægerspris.