0+ er et plus for alle !

Ledøje-Smørum Kommune har mange gode kvaliteter, bl.a. en natur af forskellige typer, enge, moser, søer og åer der ligger i de åbne og flade områder, samt et kuperet terræn der gør at flora og fauna udvikler sig i positiv retning. Sammen med historien og kulturen og de omkringliggende naturområder, i nord og syd, der grænser sig op til kommunen, bør kommunen ses i det perspektiv der udgør Øresundsregionen. Den urbanisering som er i udvikling i denne region, gør, at det bliver en nødvendighed at bevare og beskytte naturområder, såvel i Sverige som i Danmark, således at naturoplevelser bliver en daglig begivenhed og mulighed for befolkningen. Naturen - kulturen og miljøet eksisterer i periferien af Øresundsregionen bl.a. i Ledøje-Smørum Kommune.

Dialogen må nu og i fremtiden derfor gå på en anvendelsesstrategi, det vil sige naturoplevelser- vandre- og cykelture, ridning og legepladser til glæde for mange.

MEN!

Dette kan ikke lade sig gøre hvis motorvejen og Tværvejen anlægges gennem Ledøje-Smørum, det vil være en KATASTROFE og som tidligere skrevet dele kommunen op i firkanter til skade for ALT og ALLE.

Motorvejen vil ikke gavne virksomhederne, da de ligger samlet omkring den eksisterende Frederikssundsvej og S-banen. DN-Lokalkomitéen opfordrer alle gode kræfter til at støtte Byrådets beslutning om et nej til motorvejen og et ja til en "Udbygning og Renovering" af den eksisterende Frederikssundsvej. Danmarks Naturfredningsforening i Ledøje-Smørum støtter helhjertet Byrådets beslutning.

Finn Køhler, Formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Ledøje-Smørum.