Til:

 

Trafikminister Flemming Hansen

Medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg

Medlemmerne af Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg

 

 

 

 

21. september 2004

 

 

Ny VVM-undersøgelse for 1. etape af forbindelse til Frederikssund er nødvendig

 

Der er tidligere blevet udarbejdet adskillige alternative forslag til 1. etape af Frederikssunds­motorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4, herunder fra Glostrup Kommune (William-løsningen), foreningen Grøn Trafik i Bycirklen, Kulturøkologisk Forening i Albertslund samt Rambøll Nyvig for Glostrup og Albertslund kommuner.

 

Desværre er alle forslagene blevet afvist af Vejdirektoratet og Trafikministeren, selvom det er blevet understreget, at der er tale om projektskitser udarbejdet med et minimum af ressourcer. Dette var med en forventning om, at forslagene ville blive viderebearbejdet i dialog med Vejdirektoratet, men dette skete beklageligvis ikke.

 

På det seneste har William Pedersen fra Glostrup udarbejdet et helt nyt forslag (Model2), som bygger videre på forslagene fra Rambøll Nyvig og forsøger at imødekomme de fremførte kritikpunkter fra Vejdirektoratet. Forslaget er i begyndelsen af september blevet afleveret til Trafikministeren samt Trafikudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget. Trafikministeren har nu bedt Vejdirektoratet om at kommentere forslaget, og Vejdirektoratet har indkaldt William Pedersen til et møde mhp. drøftelse af det nye forslag.

 

Det ser således ud til, at Vejdirektoratet denne gang vil forsøge at imødekomme kritikken af den manglende dialog, men vi frygter alligevel, at Williams nye forslag tilbagevises på et ufuldstændigt grundlag med de samme eller lignende argumenter, som blev fremført i forhold til de tidligere forslag. Desuden medfører den korte høringsperiode for lovforslaget om 1. etape af Frederikssunds­motorvejen, at der ikke er tid nok til at gennemføre en tilfredsstillende og uddybende dialog og evt. videreudvikling af de nye forslag.

 

Det er os bekendt, at Albertslund og Glostrup kommuner på den baggrund nu vil fremsætte krav om en ny VVM-undersøgelse af de nye forslag samt mulige kombinationer af disse, således at alternativerne kan blive underkastet en grundig og saglig vurdering denne gang. Nedenstående foreninger, grupper og politikere m.fl. ønsker hermed at tilkendegive vores støtte til dette krav!

 

Det skal understreges, at det er vores opfattelse, at en ny VVM-undersøgelse ikke behøver at forsinke udvidelsen af Motorring 3, idet udbygningen kan starte andre steder, således at forbindelses­anlægget mellem Motorring 3 og Frederikssunds­motorvejens 1. etape bygges til sidst. Desuden vil en ny VVM-undersøgelse sandsynligvis kunne gennemføres rimeligt hurtigt, idet grundmaterialet allerede er Vejdirektoratet bekendt.

 

Vi håber derfor, at Trafikministeren, Trafikudvalget samt Miljø- og planlægningsudvalget vil imødekomme ønsket om en ny VVM-undersøgelse, således at der kan blive fundet en løsning, der bedre end Vejdirektoratets forslag tilgodeser alle krav mht. økonomi, støjforhold, trafiksikkerhed, cykel- og gangstier, afvikling af lokaltrafikken, beskyttelse af Vestskoven og Vestvolden, begrænsning af trafikken gennem Rødovre samt mulighederne for trafikafvikling i anlægsperioden.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Albertslund Delebil

Allan Schneidermann, Medlem (SF) af Københavns Amtsråd

Anders Wamsler-Jensen, 1. Viceborgmester (V) i Gundsø Byråd

Beboernævnet Galgebakken, Albertslund

Bendt Tranekjær Rasmussen, Medlem af byrådet (V) i Ølstykke

Bent Belling, Gruppeformand for Socialdemokraterne i Ledøje-Smørum Byråd

Borgerne i Værebro Ådal (70 lodsejere)

Claus Larsen, Medlem af byrådet (A) i Gundsø

Danmarks Jægerforbund v/Leif Engsbye

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Albertslund

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Ballerup

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Brøndby

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Frederikssund

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Glostrup

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Gundsø

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Herlev / Værløse

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Høje-Taastrup

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i København

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Ledøje-Smørum

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Rødovre

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Vallensbæk / Ishøj

Dansk Cyklist Forbund / Vestegnen

Dansk Folkeparti Albertslund / Vallensbæk

Dansk Folkeparti i Glostrup

Dansk Folkeparti i Rødovre

Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen for Københavnsområdet

Det Økologiske Råd

DSU Frederiksborg amt

Enhedslisten Albertslund

Enhedslisten Rødovre

Flemming Hoff Kjeldsen, Medlem af byrådet (A) i Ledøje-Smørum

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

Foreningen Vestvoldens Venner

Friluftsrådet i Københavns Amt

Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Gangforeningen Taaspidserne

Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd – Ejby – Glostrup

Grundejerforeningen Gravertoften, Ledøje

Grundejerforeningen Hyldekær, Smørumnedre

Grundejerforeningen Nyskifte, Rødovre

Grundejerforeningen Nørregaard, Rødovre

Grundejerforeningen Råbroparken, Smørumnedre

Grundejerforeningen Toftekrogen, Smørumnedre

Grøn Trafik i Bycirklen

Grønne Familier – Albertslund

Grønne Familier i Københavns Amt

Guitargruppen i Taastrup

Gundsø Gruppen

Gundsømagle Jagtforening

Hans Tvedskov, Medlem af Kommunalbestyrelsen (V) i Rødovre

Henrik Kalat Pedersen, Medlem af Kommunalbestyrelsen (DF) i Rødovre

Henrik Thorup, 1. Viceborgmester (DF) i Københavns Amtsråd

Hjerteforeningen på Vestegnen – motion

Hove Bylaug

Hvissinge Landsbylaug

Hyldespjældets Grønne Miljøudvalg, Albertslund

Ida Elisa Bode, Næstfmd. for Teknik- og Miljøudvalget (SF) i Ballerup Kommunalbestyrelse

Jagtforeningen Jyllinge Holme v/Hans Aare

Jan Langballe, Gruppeformand for C i Rødovre Kommunalbestyrelse

Jens Erik Larsen, Gruppeformand for DF i Gundsø Byråd

Jens Müller, Medlem af byrådet (C) i Gundsø

Jette Kammer Jensen, Formand for Danmarkshistorien i Vestskoven

Jytte Abildstrøm, Teaterdirektør

Jytte Rasmussen, Medlem af byrådet (A) i Ølstykke

Jørgen Hvidemose, Medlem af byrådet (A) i Ølstykke

Jørgen Thorslund, Medlem af byrådet (SF) i Slangerup

Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk, Gundsø

Kim Christian Jensen, Medlem (SF) af Roskilde Amtsråd

Kirsten Bjelke, Medlem (SF) af byrådet i Gundsø

Kirsten Falster, Medlem af Kommunalbestyrelsen (SF) i Rødovre

Kræftens Bekæmpelse, Glostrup Lokalforening

Kulturøkologisk Forening i Albertslund

Kurt Scheelsbeck, Folketingskandidat for C i Glostrup

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Landsforeningen Grønne Familier

Landsforeningen Natur og Ungdom

Lars Lindskov, Gruppeformand for C i Gundsø Byråd

Ledøje Bylaug

Ledøje Menighedsråd

Ledøje-Smørum Erhvervsforening

Ledøje-Smørum og Omegns Jagtforening

Leif Max Hansen, Formand for Socialdemokratiet i Gundsø

Lisbeth Christensen, Gruppeformand for SF i Gundsø Byråd

Margit Enderlein, Medlem af byrådet (A) i Ledøje-Smørum

Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup

Naturgården Tinghusbakkegård, Vestskoven v/bestyrelsesformand Pelle Jarmer

Niels Spittau, Medlem af Kommunalbestyrelsen (DF) i Rødovre

Nikolaj Christensen, Medlem af byrådet (A) i Ølstykke

NOAH-TRAFIK

Nygårds Grundejerforening, Rødovre

Pia Boisen, Medlem (Ø) af Københavns Amtsråd

Poul Andersen, Medlem (A) af byrådet i Gundsø

Rådet for Bæredygtig Trafik

Smørum Menighedsråd

Smørumovre Bylaug

Socialdemokratiet i Albertslund

Socialdemokraternes byrådsgruppe i Slangerup

Socialistisk Folkeparti, Albertslund

Socialistisk Folkeparti, Ballerup Partiforening

Socialistisk Folkeparti, Rødovre Partiforening

Steen Andersen, Næstformand for SiD

Sven Milthers, Gruppeformand for SF i Københavns Borgerrepræsentation og medlem af HUR

Svend Erik Pedersen, Gruppeformand for SF i Rødovre Kommunalbestyrelse

Tonni Husted Nielsen, Medlem (SF) af Frederiksborg Amtsråd

Ulrik Falk-Sørensen, Fmd. for Social- og Sundhedsudvalget (SF) i Ballerup Kommunalbestyrelse

Ungdomsringen, København

Vestegnens Ornitologiske Forening

Vestegnens Rideklub

Werner Beim, Formand for AOF Gundsø

Aase Steffensen, Medlem (DF) af Københavns Amtsråd

 

 

 

 

Eventuelle svar kan sendes til:

 

Grøn Trafik i Bycirklen v/Marianne Thorsen, Jordbærvangen 66, 2765 Smørum

-  der vil sørge for videreformidling af svaret.