Grøn Trafiks initiativer og arrangementer i 2000-2005 (excl. medlemsmøder)

 

 

1.      Stiftelse af Grøn Trafik i Bycirklen den 12. januar 2000.

 

2.      Deltagelse på alle borgermøder om den kommende VVM-undersøgelse for en eventuel højklasset vej i Frederikssundsfingeren, primo 2000.

 

3.      Udarbejdelse af Grøn Trafiks ønsker og krav til VVM-undersøgelsen (30. marts 2000) samt efterfølgende supplerende ønsker og kommentarer fremsendt til Vejdirektoratet.

 

4.      Afholdelse af konference og udstilling på Ingeniørhøjskolen i Ballerup den 23. september 2000 om miljøvenlig trafikudvikling.

 

5.      Indsigelse til HURs Regionplan 2001 (5. februar 2001).

 

6.      Møde med Ølstykke Erhvervsråd, 19. marts 2001.

 

7.      Deltagelse i samarbejde over Sundet (Grön Bro över Øresund) mht. integration og bæredygtig transportudvikling i Øresundsregionen. Bl.a. seminar den 19. maj 2001.

 

8.      Indsigelse og kommentarer til Ledøje-Smørums Kommuneplan 2001-2013 (6. august 2001).

 

9.      Skriftlig henvendelse til alle politiske partiforeninger i bycirkelkommunerne samt Københavns og Frederiksborg amter om deres holdninger til forskellige trafikpolitiske emner i relation til Frederikssundsfingeren i forbindelse med kommunalvalget i november 2001.

 

10.  Deltagelse på seminar den 29. oktober 2001 om Frederiksborg amts fremtidige trafikinvesteringer.

 

11.  Deltagelse i Bycirklens grønne gruppe mht. revision af Bycirklens grønne regnskab. Bl.a. workshop den 28. februar 2002.

 

12.  Møder med Willy Eliasen, borgmester i Stenløse Kommune om motorvejsprojektet og en evt. alternativ løsning igennem Stenløse, 19. februar 2002 og 16. april 2002.

 

13.  Deltagelse på offentligt trafikmøde i Frederikssund, arrangeret af Den Konservative Vælgerforening.

 

14.  Deltagelse på alle borgermøder i f.m. VVM-redegørelsen, hvor vi fremlagde vores kommentarer til VVM-redegørelsen (efteråret 2002).

 

15.  Udarbejdelse af høringssvar til VVM-redegørelsen for en evt. ny højklasset vej i Frederikssundsfingeren (31. december 2002).

 

16.  Deltagelse på debatmøder om HURs trafikplan 2003 (2. maj 2002 i Hillerød).

 

17.  Udarbejdelse af høringssvar til HURs debatoplæg om trafikplan 2003 (28. juni 2002).

 

18.  Udarbejdelse af høringssvar til HURs forslag til trafikplan 2003 (28. november 2003).

 

19.  Udarbejdelse af høringssvar til HURs debatoplæg om Regionplan 2005 (31. marts 2003).

 

20.  Udarbejdelse af brochure om motorvejen i 2002. Brochuren er uddelt langs hele motorvejens linieføring samt ved diverse møder etc.

 

21.  Deltagelse i underskriftsindsamling mod motorvejen i 2002.

 

22.  Deltagelse i panelet på debatmøder om motorvejen den 6. juni 2002 i Gundsømagle og den 3. september 2002 i Veksø.

 

23.  Planlægning og deltagelse i panelet på debatmøde om motorvejen den 20. august 2002 i Ballerup sammen med DN i Ballerup.

 

24.  Deltagelse i byrådskonference i Bycirklens Idéforum den 29. august 2002.

 

25.  Deltagelse i SF-møde om motorvejen for hele Frederikssundsfingeren den 21. okt. 2002.

 

26.  Deltagelse på guidet tur for de radikale i Frederiksborg amt, Grundlovsdag 2002.

 

27.  Deltagelse i radikalt møde om motorvejen for hele fingeren den 11. marts 2003.

 

28.  Lysbilledforedrag på DNs årsmøder 2002 i Smørum og Gundsø.

 

29.  Henvendelser til Miljøministeren samt Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om etablering af golfbaner i Stenløse Kommune (august 2002).

 

30.  Foretræde for Trafikudvalget den 28. november 2002 og for Miljø- og Planlægnings­udvalget den 23. april 2003 med præsentation af Grøn Trafiks alternative forslag i stedet for en ny motorvej.

 

31.  Forslag til løsning for Chokoladekrydset i Ballerup - udarbejdet af studerende fra DTU efter forslag fra Grøn Trafik i efteråret 2003.

 

32.  Initiativtagning til opsætning af skilte ved motorvejens linieføring i Ledøje-Smørum Kommune.

 

33.  Indsigelse til Gladsaxe Politi den 26. august 2003 mod forsøgslukning af Ågerupvej og Baltorpvej i Ballerup. Opfordring til Finn Aaberg, Albertslund Kommune om det samme.

 

34.  Breve til Trafikministeren samt Trafikudvalget og Miljø- og planlægningsudvalget om ønske om supplerende VVM-undersøgelse for udbygning af Frederikssundsvej samt ønske om indseende med Vejdirektoratets kommissorium plus deltagelse i følgegruppen (26. september, 7. oktober, 3. november og 2. december 2003).

 

35.  Møde med embedsværket i Trafikministeriet den 8. september 2003.

 

36.  Deltagelse på konservativt møde med Trafikministeren i Ishøj den 22. oktober 2003.

 

37.  Deltagelse på fælles strategimøder den 26. november 2003 i Smørum og den 9. marts 2004 i Albertslund.

 

38.  Foretræde for Trafikudvalget 20. januar 2004 om alternativer til 1. etape af motorvejen igennem Vestskoven.

 

39.  Samtale med Trafikministeren i forbindelse med indvielse af Flintholm station (24. januar 2004).

 

40.  Deltagelse i åbent samråd i Folketinget den 18. februar 2004 med Trafikministeren og Miljøministeren (vedr. 1. etape).

 

41.  Initiativtagning til skovtur i Vestskoven 1. februar 2004 for at gøre opmærksom på konsekvenserne af 1. etape af motorvejen. Gennemførelse sammen med Kulturøkologisk Forening i Albertslund samt DN i Rødovre, Glostrup og Ballerup.

 

42.  Udarbejdelse af fælles henvendelse om 1. etape til Trafikministeren og Folketingets Trafikudvalg samt Miljø- og planlægningsudvalg (sendt 3. februar 2004). I alt 131 foreninger, lokalpolitikere m.fl. tilsluttede sig.

 

43.  Udarbejdelse af nr. 2 fælles henvendelse til Trafikministeren og Folketingets Trafikudvalg samt Miljø- og Planlægningsudvalg om alternativt forslag fra Rambøll Nyvig på vegne af Glostrup og Albertslund kommuner for 1. etape af motorvejen (sendt 2. juni 2004). I alt 96 foreninger, lokalpolitikere m.fl. tilsluttede sig.

 

44.  Udarbejdelse af nr. 3 fælles henvendelse til Trafikministeren og Folketingets Trafikudvalg og Miljø- og Planlægningsudvalg om Williams nye Model2 for 1. etape af motorvejen (sendt 26. september 2004). I alt 107 foreninger, lokalpolitikere m.fl. tilsluttede sig.

 

45.  Foretræde for Trafikudvalget den 28. oktober 2004 vedr. lovforslaget om 1. etape af motorvejen (Williams Model2).

 

46.  Planlægning og deltagelse på debatmøde den 22. november 2004 i Rødovre om Williams Model2 (sammen med DN i Rødovre).

 

47.  Dialogmøde med Trafikministeren, Trafikudvalget og Vejdirektoratet den 11. januar 2005 om 1. etape af motorvejen (Williams Model2).

 

48.  Møder med Vejdirektoratet i Interessentgruppen om VVM-undersøgelsen for udbygning af Frederikssundsvej, den 27. maj 2004, 16. august 2004 og 2. oktober 2004.

 

49.  Breve til Frederiksborg Amt i oktober 2004 med alternative forslag til ny Roskilde Fjord-forbindelse i stedet for tunnel, der forudsætter en Frederikssundsmotorvej.

 

50.  Deltagelse på radikalt møde i Jægerspris den 25. november 2004 om ny Roskilde fjord-forbindelse.

 

51.  Deltagelse i panelet på trafikpolitisk debatmøde den 24. marts 2004 om trafikvisioner for hovedstadsregionen (arrangeret af Rådet for Bæredygtig Trafik).

 

52.  Deltagelse på HURs konference den 8. juni 2004 om Mobility Management.

 

53.  Deltagelse i ”Nordsjællands trafikklub”, udarbejdelse af visioner for Frederikssunds­fingeren som trafikalt eksperimentarium samt planlægning af fremtidsværksteder (2002).

 

54.  Møder i 2004 med borgmester Jens Jørgen Nygaard (Ledøje-Smørum Kommune), HURs Pendlerkontor og trafikforskerne på RUC om igangsætning af projekt om at gøre Frederikssundsfingeren til et trafikalt eksperimentarium.

 

55.  Deltagelse med bemandet stand på Vågen-by-arrangementet i Smørum, 20. august 2004.

 

56.  Initiativtagning til udarbejdelse af kunstkalender for 2006 med motiver fra linieføringen v/kunstmaler Eina Berg. Malerier og kalendere planlægges solgt i f.m. borgermøderne i efteråret 2005 om VVM-undersøgelsen for udbygning af Frederikssundsvej. Kalenderen er desuden planlagt at skulle sendes som julegave til Trafikministeren og Trafikudvalget mhp. at gøre opmærksom på konsekvenserne af en motorvej i det åbne land.

 

57.  Valgservice til medlemmer og diverse kontaktpersoner i forbindelse med Folketingsvalget den 8. februar 2005 (henvendelse til alle folketingskandidater i Rødovre, Glostrup, Ballerup, Hillerød, Frederiksværk og Roskilde valgkredse om deres holdning til motorvejen mm.).

 

58.  Møder med diverse folketingspolitikere (bl.a. Martin Lidegaard, Margrethe Vestager, Margrete Auken, Jørn Jespersen, Poul Henrik Hedeboe, Lars Barfoed, Flemming Damgaard Larsen, Poul Fischer, Walter Christophersen, Klaus Hækkerup og Mette Frederiksen).

 

59.  Udsendelse af talrige pressemeddelelser, debatindlæg og læserbreve - bl.a. artikler i Politiken, Jyllands-Posten, Erhvervsbladet, Frederiksborg Amts Avis, Rødovre Avis, Rødovre Lokal Nyt, Folkebladet, Albertslund­posten, Ballerup Bladet og Ledøje-Smørum Avis samt interviews med TV 2 Nyheder, Københavns Radio, TV2 Lorry og Erhvervsradioen.

 

60.  Samarbejde med mange andre foreninger og organisationer (Danmarks Naturfrednings­forening, Kastaniehøj Grundejerforening, Gundsø Gruppen, Trafikgruppen i Ledøje-Smørum, Kulturøkologisk Forening i Albertslund, Ledøje Bylaug, Borgere i EU (ved Silkeborg), Bycirklen, HURs pendlerkontor, DSB, NOAH-Trafik, Rådet for Bæredygtig Trafik m.fl.) samt diverse politikere, både i Folketinget og lokalt (bl.a. borgmester Jens Jørgen Nygaard, Ledøje-Smørum, borgmester Søren Enemark, Glostrup og borgmester Finn Aaberg, Albertslund).

 

61.  Kontakt og samarbejde med diverse forskere og eksperter (bl.a. fra Tetraplan, Rambøll Nyvig, FLUX på RUC, Center for Trafik og Transport på DTU, Aalborg Universitet, Foreningen af Byplanlæggere samt Transportrådet, indtil det blev nedlagt).

 

62.  Løbende dialog og korrespondance med Vejdirektoratet og Trafikministeren.