Studehandel om motorvejen

Studehandel af værste slags! Man vil ha’ en overflødig motorvej på den jyske hede mellem Brande og Herning, og vups går Regeringen og Socialdemokratiet sammen om en aftale, forudsat at der også laves en ligeledes overflødig motorvej mellem Ballerup og Frederikssund. Den får sandsynligvis en linjeføring fra Jyllingevejens forlængelse, lige syd for Hedeparken og kolonihaverne og skærende Ledøje-Smørum kommune midt over på en linje mellem Ledøje og Smørumnedre.

Tilmed er der også planer om en nord-syd motortrafikvej, som sammen med motorvejen vil dele Ledøje-Smørum i fire dele.

Ballerup-folketingsmedlemmet for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, udtaler frejdigt i Ballerup Bladet: "Når VVM-undersøgelserne er færdige skal der laves en anlægslov og så kommer motorvejen".

Den nævnte VVM-undersøgelse er en vurdering af virkningerne på miljøet. Det bekymrer Mette Frederiksen sig øjensynligt ikke om, heller ikke om høringssvarene fra den efterfølgende offentlige høring eller virkningen af den igangværende udbygning af Frederikssundbanen. Hensynet til miljøet og borgerne mellem Ballerup og Frederikssund tæller åbenbart slet ikke. Demokrati og medindflydelse gælder kun i festtaler!

Hertil kommer, at motorvejen blot vil skabe endnu mere trafik, ligesom alle erhvervsområderne i Frederikssundfingeren er placeret ved Frederikssundsvejen, hvorfor det meste af trafikken alligevel skal denne vej. Hvorfor så ikke løse problemet, hvor det er, nemlig på den eksisterende vej?

Der er problemer på den nuværende Frederikssundsvej et par timer hver dag i myldretiden - ellers ikke. Problemet kan løses nemt og billigt ved omlægning af krydsene i Ballerup. Der er således ingen grund til, at der skal ødelægges en masse natur, eller at endnu flere skal slås ihjel i trafikulykker på grund af lange og mange til- og frakørselsveje til en ny overflødig motorvej til Frederikssund.

Grøn Trafik i Bycirklen
v/Marianne Thorsen
Jordbærvangen 66
Smørum