Motorvejen er ikke kun et spøgelse

I sidste nummer af Ledøje-Smørum Avisen skriver borgmester, Jens Jørgen Nygaard, om det nye trafikforlig mellem Regeringen og Socialdemokratiet, der indebærer en motorvej mellem Ballerup og Frederikssund. Borgmesteren påpeger, at hele byrådet står bag opfattelsen af, at der skal ske en udbygning af Frederikssundsvej fremfor at ødelægge naturen med en motorvej. Denne opfattelse deler Grøn Trafik i Bycirklen 100%, hvorfor vi også meget gerne vil invitere til samarbejde med kommunen om at arbejde for den såkaldte 0+løsning i stedet for en motorvej tværs igennem Ledøje-Smørum.

Dog skal der foretages et par enkelte præciseringer i forhold til den ellers udmærkede artikel fra borgmesterens hånd. Godt nok står der i det nye trafikforlig ikke noget om en motorvej mellem Ballerup og Frederikssund (kun en såkaldt højklasset vej), men ud fra diverse udsagn fra forskellige politikere, både fra kommuner og Folketing, er der vist desværre ikke megen tvivl om, at aftalen drejer sig om en decideret motorvej og ikke en modernisering af Frederikssundsvej. Kun linieføringen synes at skulle afvente VVM-redegørelsen (vurdering af virkninger på miljøet) samt den offentlige høring til efteråret.

Dette skal dog ikke afholde os fra at kæmpe for den såkaldte 0+løsning, som er en forbedring af den eksisterende Frederikssundsvej (f.eks. med ændret udformning af problematiske kryds samt ændring af signalstyringen igennem Ballerup). Derimod indebærer 0+løsningen ikke en højklasset vej, f.eks. en motortrafikvej, der vil betyde, at mange især mindre veje vil skulle lukkes langs med Frederikssundsvejen (f.eks. vejen til Kong Svends Park?).

Ifølge Vejdirektoratet vil en motortrafikvej til Frederikssund sandsynligvis blive billigere end en motorvej gennem naturen mod syd, idet de mange mosedrag vil gøre en motorvej meget dyr at anlægge. Hertil kommer mange og lange forbindelsesveje op til Frederikssundsvejen.

Konklusionen må således være, at en forbedring af Frederikssundsvejen er langt at foretrække både økonomisk og miljømæssigt fremfor en motorvej. Spørgsmålet er blot, om Vejdirektoratet og Folketinget i sidste ende når frem til samme konklusion. Vi vil gerne hjælpe dem på vej!

Grøn Trafik i Bycirklen
v/Marianne Thorsen
Jordbærvangen 66
Smørum