Egoistiske og usaglige argumenter mod motorvejen?

 

Dalsgaard kalder argumenterne mod en motorvej for egoistiske og usaglige. Samtidig betegnes det som ødelæggende for Ballerup med 75.000 biler gennem byen i døgnet. Tallet stammer fra Vejdirektoratet, men i Grøn Trafik har vi i vores høringssvar netop pillet dette tal fra hinanden. De mange biler skyldes nemlig det såkaldte trafikspring, som en ny motorvej vil give - dvs. at bilisterne kører mere og længere. Fænomenet underbygges af undersøgelser fra det tidligere Transportrådet, der også viser, at nye motorveje i sig selv forøger trafikken med ca. 20%.

 

Hvis vi i stedet for en ny motorvej forbedrer den nuværende Frederikssundsvej, undgår vi derfor de ekstra 20% biler, hvilket man også kan regne sig frem til ud fra Vejdirektoratets egne tal. Skræmmebilledet med 75.000 biler i døgnet igennem Ballerup har derfor ingen hold i virkeligheden. Det rigtige tal er nærmere omkring 55.000 biler!

 

Dette har stor betydning for, hvordan man kan opgradere den nuværende Frederikssundsvej, f.eks. ved at lave niveaufrie kryds i Ballerup. Med ca. 50.000 biler er det således ikke nødvendigt med flere spor, og vi kan undgå ekspropriationer. I Grøn Trafik har vi forsøgt at pege på, hvordan krydsene kan laves niveaufrie, hvorved vi får løst problemerne med kødannelser i myldretiden og får nedsat ulykkesrisikoen kraftigt.

 

På længere sigt vil det dog også være nødvendigt med forbedringer af den kollektive trafik, f.eks. med specielle pendlerbusser til Lautrupparken, hvor en meget stor del af trafikken skal hen. Ballerup slipper således ikke for trafikken under alle omstændigheder, da de store arbejdspladser findes her.

 

Idet Vejdirektoratet fastholder det forkerte trafiktal, tror vi ikke på, at Vejdirektoratet vil udarbejde en korrekt løsning for en opgradering af Frederikssundsvej. Det er undersøgelser af sådanne løsninger vi har arbejdet hårdt overfor Folketinget for at få gennemført, og som Vejdirektoratet nu selv lægger op til.

 

Vi har derfor fået nogle studerende og eksperter på Center for Trafik og Transport på DTU til at hjælpe os med at udarbejde konkrete forslag til ombygning af Chokoladekrydset. Disse forslag vil vi selvfølgelig bringe videre til Trafikministeren og Folketinget sammen med en uddybning af de rigtige trafiktal og den rigtige ulykkesrisiko for motorveje, som Vejdirektoratet ikke vil bruge – trods egne tal.

 

Sådan kan vi få en forsvarlig og fornuftig løsning på trafikproblemerne i Ballerup, uden at det går ud over borgerne og naturen i nabokommunerne.

 

 

Grøn Trafik i Bycirklen

v/Marianne Thorsen

Jordbærvangen 66

Smørum