Grøn Trafik i Bycirklen

                                                                                                                                         

 

DE SIDSTE FASER AF MOTORVEJEN ER UDSKUDT !

 

Lokalavisen Egedal meddelte d. 9. februar 2012:

”MOTORVEJ KOMMER IKKE ALLIGEVEL

Hverken motorvej til Frederikssund eller fjordforbindelse er der råd til, bestemte folketingets trafikudvalg tirsdag aften (= 7. februar).

Det kommer til at bremse udviklingen af Egedal Kommune, forudser en ærgerlig Willy Eliasen. Borgmesteren har flere gange hørt netop en manglende motorvej, som argument for at virksomheder ikke slår sig ned i kommunen. ”

 

Man kan læse nærmere i artiklen ” Borgmester dybt utilfreds med manglende motorvej”:
http://egedal.lokalavisen.dk/borgmester-dybt-utilfreds-med-manglende-motorvej-/20120209/artikler/702099921/1045

 

Det trafikforlig, der blev indgået, kan findes på nettet her:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Elektrificering af jernbanen mv.

7. februar 2012

http://trm.dk/~/media/Files/Publication/2012/Elektificeringsaftale%20070212/Aftale%20om%20elektrificering%20070212.ashx

 

Det, partierne har aftalt, er at man opretholder trafikforliget fra begyndelsen af år 2009, hvilket betyder, at etableringen af 2. etape til Kildedal inkl. Tværvej til Frederikssundsvej og Taastrup bliver gennemført. Man er allerede meget langt i processen. Vejen er afmærket i landskabet og huse/grunde er blevet eksproprieret. De to sidste strækninger fra Kildedal til Frederikssund er derimod udskudt til afgørelse efter år 2020. Så må vi se, hvordan verden ser ud til den tid. Det vil sige at foreningen stadig har grund til arbejde for, at de sidste 2 etaper bliver overflødige.

 

Trafikforliget fra d. 7. februar kommer også ind på tunnelforbindelsen ved Frederikssund. Der står følgende:

 

For så vidt angår en ny fjordforbindelse ved Frederikssund er parterne enige om, at der i lyset af de nuværende økonomiske udfordringer i infrastrukturfonden foreligger to muligheder: den ene er at udskyde projektet, indtil der kan findes tilstrækkelige midler i infrastrukturfonden. Den anden er at gennemføre projektet med udgangspunkt i en af de foreslåede brugerfinansieringsmodeller. Parterne er enige om at rette henvendelse til Frederikssund Kommune med henblik på at hørekommunen, om der foretrækkes en udskydelse af projektet eller kan opnås opbakning til en brugerfinansieringsløsning, og i givet fald hvilken af de forskellige modeller, der foretrækkes. Parterne vil genoptage drøftelsen af sagen, når der er modtaget svar fra Frederikssund Kommune.