PRESSEMEDDELELSE

 

Regeringen har i dag (8./12.) offentliggjort den nye trafik-investeringsplan.

 

Foreningen "Grøn Trafik i Bycirklen" har denne kommentar:

 

Vi finder det beklageligt, at man har valgt at afsætte et stort beløb til at gennemføre fase 2 af motorvejen til Frederikssund. Der er ikke særlig store køproblemer i Frederikssundsfingeren - bilisterne bliver forsinket op til 10 minutter i Ballerup i en kort periode på det værste tidspunkt om morgenen. At bruge flere milliarder kroner på at undgå dette beskedne problem, er at skyde spurve med kanoner.

 

Vi mener ikke at køproblemerne løses ved anlæg af motorveje - tværtimod, motorveje genererer i sig selv mere biltrafik. Andre indfaldsårer til København har større køproblemer, selv om de allerede er forsynet med motorveje. I Frederikssundsfingeren vil en fuldt gennemført motorvej blot sende masser af bilister ind til Motorring 3 ved Vestvolden og bidrage til at danne ekstra bilkøer der.

 

Hvis regeringen ønsker, at den nye trafik-investeringsplan skal bidrage til at stoppe væksten i trafikkens CO2-udslip, så skal planen laves om. Det er ikke nok i sig selv at investere i kollektiv trafik. Denne investering har nærmest karakter af at indhente de investeringer der er forsømt i de sidste mange år, og den bidrager kun ganske lidt til at reducere det samlede CO2-udslip. Når dette kombineres med, at  investeringer i motorvejsnettet giver et betydeligt øget CO2-udslip, bliver den samlede netto-virkning øget CO2- udslip.

 

Hvis CO2-udslippet skal reduceres, kræves nye tiltag der effektivt flytter pendlere  over i kollektiv trafik. En mulighed er at etablere en speciel form for pendlerbusser, som foreningen har foreslået. Samtidig må der bruges økonomiske incitamenter til at reducere biltrafikken.

 

Fase 2 af Frederikssundsmotorvejen vil ikke være til gavn for erhvervsudviklingen mellem Ballerup og Frederikssund. Derimod vil den berøre nogle vigtige grønne områder og naturområder. Sjældne arter af planter og dyr vil blive påvirket. Samtidig vil den sende endnu mere trafik end nu igennem Stenløse og Ølstykke. Det vil skade bymiljøet dér så meget, at der bliver et forøget krav om snarest at flytte biltrafikken over på en motorvej helt til Frederikssund. Og når det så sker, vil den gå lige igennem en lang række uerstattelige naturområder, og føres hen over vigtige drikkevandsmagasiner, der ligger i risiko for forurening fra vejen.