PRESSEMEDDELELSE

 

3 milliarder kroner for ét minut

 

Ét minut bliver tidsbesparelsen for bilisterne ved en ny motorvej til Frederikssund, siger HURs Trafikplan 2003. Den er netop er sendt til høring.

En ny motorvej fra Ring 3 til Frederikssund vil koste ca. 2,4 milliarder kroner ifølge Vejdirektoratet.

”Med nye vejbyggeriers gennemsnitlige overskridelse på 20,4%, vil prisen nærmere blive 3 milliarder kroner,” siger Marianne Thorsen, formand for motorvejs-modstandergruppen Grøn Trafik i Bycirklen. ”Hovedstadens Udviklingsråd har netop beregnet tidsbesparelsen ved en motorvej til ét minut. Er det virkelig rimeligt at bruge 3 milliarder for at spare ét minut?

Ved en forbedring af den kollektive trafik vil langt flere sandsynligvis kunne reducere deres rejsetid. Samtidig bliver støjen mindre, og ødelæggelsen af store rekreative områder som f.eks. Vestskoven undgås. Desuden bliver der mindre risiko for forurening af grundvand og dermed ødelæggelse af drikkevandet for store dele af Københavns-området. Miljø og livskvalitet er ikke indregnet i prisen for en ny motorvej!

Grøn Trafik kan igen gentage, at en ny motorvej til Frederikssund er overflødig. Den er baseret på en forældet tankegang – og virker grotesk med den meget lille sparede rejsetid.

Grøn Trafik ønsker i stedet at få forbedret den kollektive trafik med f.eks. specielle pendlerbusser og letbaner på Ring 3 og 4 samt at få ombygget tre kryds i Ballerup, siger Marianne Thorsen. Det vil efter vores opfattelse løse problemerne langt billigere, mere effektivt og bedre for miljøet.

Hårdt presset indstiller Vejdirektoratet også til Folketinget, at alternativet til en ny motorvej bliver undersøgt. Vi er bare uenige med Vejdirektoratet mht., hvad der er de rigtige trafiktal, oplyser Marianne Thorsen.

Vejdirektoratet bruger således et skrækscenarie for trafikken i Ballerup, således at det vil blive alt for dyrt og besværligt at ombygge krydsene.

Grøn Trafik har derfor i dag skrevet til Trafikministeren og Folketingets Trafikudvalg samt Miljø- og planlægningsudvalg. I brevet fremsætter vi vores ønsker om en yderligere undersøgelse af alternativet til en ny motorvej, som vi tidligere har givet forslag til – og ud fra de rigtige trafiktal!

Trafikministeren har stadig ikke taget stilling til, hvilken løsning der skal vælges for Frederikssundsfingeren.

 

_________

 

 

Kopi af brevet til Trafikministeren og Folketinget er vedhæftet til orientering.


Yderligere oplysninger:

 

Grøn Trafik i Bycirklen

v/Marianne Thorsen

Jordbærvangen 66, 2765 Smørum.

 

Tlf.: 32 64 61 22 (arbejde)

Tlf.: 44 66 22 60 (privat)

e-mail: formand@trafik-bycirkel.dk

www.trafik-bycirkel.dk (nu også med billeder fra linieføringen)