PRESSEMEDDELELSE

 

VESTSKOVEN KAN SKÅNES

     Vejdirektoratet (VD) har planlagt at lade første etape af Frederikssundsmotorvejen skære igennem Vestskoven ved København. En række foreninger har argumenteret for at skoven stort set kan skånes ved at trafikken i stedet afvikles i samme tracé som den nuværende Jyllingevej. I april førte det til, at Folketinget pålagde VD at undersøge en sådan løsning.

     Det foreløbige udkast fra VD til en sådan løsning er ikke godt. Det bliver dyrt og dårligt, bl.a. fordi der skal eksproprieres mange erhvervsejendomme. Ingen vil kunne gå ind for dette, heller ikke vi. Det er imidlertid muligt at omforme VD´s udkast, sådan at ulemperne undgås, på en måde som afvikler trafikken mindst lige så godt.

     Vi støtter dog endnu hellere en ny løsning som er tegnet af William Pedersen (WP) fra Glostrup, på baggrund af VD´s udkast. Tidligere løsninger tegnet af ham er - med rette eller urette - blevet kritiseret af VD på en række punkter. I WP´s nye løsning er der taget højde for denne kritik, så det både økonomisk, sikkerhedsmæssigt, trafikalt og i forhold til anlægsfasen er et robust og realistisk forslag. Trafikministeren og Folketingets trafikudvalg vil på mandag modtage denne løsning.

     Vi står således nu i en situation, hvor der eksisterer et fuldt ud brugbart alternativ til VD´s forslag, et alternativ med den afgørende fordel at den sparer et betydeligt skovareal for vejanlæg.

 

Grøn Trafik i Bycírklen

Kulturøkologisk forening i Albertslund

Kastaniehøj Grundejerforening

Danmarks Narturfredningsforening, Ballerup Lokalkomité

Danmarks Narturfredningsforening, Rødovre Lokalkomité

Danmarks Narturfredningsforening, Glostrup Lokalkomité

 

 

Kontakt til:

Grøn Trafik i Bycirklen: Kåre Fog (29 21 22 02) eller Steen Christiansen (36701331)   

Kulturøkologisk forening i Albertslund: Povl Markussen (43649396)

Kastaniehøj Grundejerforening: Annette Kristensen (21921454)