PRESSEMEDDELELSE

 

Ny motorvej uden demokrati

 

Alternativ løsning for Frederikssundsmotorvejens 1. etape har ikke fået fair behandling i Vejdirektoratet. Ny anlægslov medfører 6 overflødige spor igennem Vestskoven.

 

Den 6. september 2004 fremsendte Trafikminister Flemming Hansen sit lovforslag om anlæg af 1. etape af Frederikssundsmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4. Lovforslaget tager udgangspunkt i Vejdirektoratets løsning for strækningen, hvilket betyder, at der skæres ca. 260.000 m2 af Vestskoven, og der anlægges 6 nye spor parallelt med de nuværende 4 spor på Jyllingevej.

 

Flere foreninger foruden Glostrup og Albertslund kommuner har forsøgt at udarbejde alternative forslag til denne løsning for at skåne Vestskoven, der har overordentlig stor rekreativ betydning for området, der er et af de tættestbefolkede i hele landet. Senest har en lokal borger, William Pedersen, udarbejdet et forslag, der nærmest er et Columbus-æg. Her etableres en egentlig motorvej på den eksisterende vej, mens lokaltrafikken afvikles på en forlængelse af eksisterende veje i erhvervsområdet nord for Jyllingevej. Herved skånes Vestskoven, og trafikken kan afvikles uden problemer.

 

Vejdirektoratet har holdt møde med William Pedersen, hvor forslaget blev gennemgået, og Vejdirektoratet fremsatte deres kommentarer til forslaget, men havde dog ingen alvorlige indvendinger. Efter mødet oplyste William til Vejdirektoratet, at han ville tilrette sit forslag, således at der bliver taget højde for kommentarerne fra Vejdirektoratet.

 

Alligevel oplever vi nu, at Vejdirektoratet kun kommenterer det oprindelige forslag til Trafikministeren, idet Vejdirektoratet ikke oplyste om nogen tidsfrist for kommenteringen. Samtidig ligner adskillige af Vejdirektoratets vurderinger mere anprisninger af deres egen løsning end en reel vurdering af Williams model. Det giver mistanke om, at konklusionen var givet på forhånd.

 

På den baggrund føler vi således ikke, at Vejdirektoratet har ageret uvildigt i den politiske proces. Deres præsentation overfor Ministeren af deres egen løsning og af Williams alternativ er ikke i overensstemmelse med deres egen faglige vurdering. I vores øjne er problemet, at Vejdirektoratet i denne sag ikke er en neutral instans, da de selv har udarbejdet den ene af løsningerne. Når Vejdirektoratet ikke optræder politisk neutralt, får vi ingen sikkerhed for, at det faktisk er den miljømæssigt, økonomisk og trafikalt bedste løsning, som vælges. Det er til skade for samfundet, og for lokalområdet i særdeleshed – men også til skade for demokratiet, idet borgere, lokalpolitikere og interesseorganisationer ikke levnes en reel chance i processen.

 

På den baggrund har vi anmodet om foretræde for Trafikudvalget den 28. oktober 2004, hvor vi vil fremlægge vores synspunkter og kommentarer til Williams model, men også til processen som sådan. Desuden vil vi forsøge at få et møde med Trafikministeren. Vi vil således fortsat kæmpe for den mest skånsomme løsning for denne strækning, ligesom Glostrup og Albertslund kommuner og en meget lang række foreninger, grupper og enkeltpolitikere har givet udtryk for.

 

Lovforslaget bliver 1. behandlet onsdag den 27. oktober, og Trafikudvalget forventes at afgive redegørelse i slutningen af november/begyndelsen af december.

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Grøn Trafik i Bycirklen                                                    Kulturøkologisk Forening i Albertslund

fmd. Marianne Thorsen                                                    v/Povl Markussen                                     

Jordbærvangen 66                                                           Kanalens Kvarter 32

2765 Smørum                                                                 3220 Albertslund

                                                                                      

Tlf.: 44 66 22 60 (privat)                                                 Tlf.: 43 62 20 15

Tlf.: 32 64 61 22 (arbejde)                                              E-mail: hansen.markussen@mobilixnet.dk

E-mail: formand@trafik-bycirkel.dk

www.trafik-bycirkel.dk

 

 

William Pedersen                                                             Danmarks Naturfredningsforening i Rødovre Hvissingevej 135                                                                 v/Steen Christiansen

2600 Glostrup                                                                 Rudebækvej 18

                                                                                       2610 Rødovre

Tlf.: 43 45 54 08                                                             Tlf.: 36 70 13 31

E-mail: williampedersen@webspeed.dk                           E-mail: steen57@mail.dk