Supplerende VVM-høring er slut.

Vejdirektoratet udsendte i oktober 2007 måned 3 rapporter (Rapport nr 309, 310 og 311) vedr. den supplerende VVM-redegørelse for en ny højklasset vej til Frederikssund. Vejdirektoratet har afholdt borgermøder for at orientere om de nye løsningsforslag. Efter fremlæggelsen af de nye rapporter, foreligger der nu følgende løsningsforslag:
Hovedforslag 1: Motorvej i det åbne land fra Harrestrup Mose til Frederikssund
Hovedforslag 2: Motorvej i det åbne land fra Harrestrup Mose til Veksø, motortrafikvej fra Veksø til Frederikssund
Motorvejsløsningen : En motorvej i samme tracé som nuværende Frederikssundsvej
Løsningen baseret på forslag fra "Grøn Trafik" : Opgradering af den nuværende Frederikssundsvej til større kapacitet samt udbygning af den kollektive trafikbetjening.
Foreningen har skrevet Indsigelse med følgende bilag:
Appendiks 1: Detaljerede tekniske kommentarer til vejforløbet
Appendiks 2: Detaljerede kommentarer vedrørende naturværdier
Du kan også læse et resume af foreningens indsigelse,
og Vejdirektoratet har sendt svar på foreningens indsigelse

Møde med Folketingets Trafikudvalg

Foreningen har haft foretræde for Folketingets Trafikudvalg d. 22.maj 2007.
Forud for mødet sendte foreningen et notat med bemærkninger til den samfundsøkonomiske analyse af højklasset vej i Frederikssundfingeren. Heri stiller foreningen en række spørgsmål, som dels blev besvaret under foretrædet, dels besvaret skriftligt af Trafikminister Flemming Hansen.