Grøn Trafik i Bycirklen

 

 

Trafikminister Flemming Hansen

Trafikministeriet

Frederiksholms Kanal 27

1220 København K

 

 

 

 

26. september 2003

Deres J.nr.: 432-39

 

Kære Flemming Hansen

 

 

Tak for brev af 22. august 2003, hvor du meddeler, at du på daværende tidspunkt desværre ikke kunne afse tid til at holde et møde med Grøn Trafik i Bycirklen, men i stedet foreslår, at vi kunne holde et møde med embedsværket i Trafikministeriet. Dette forslag har vi med tak taget imod, og som du måske er bekendt med, holdt vi møde med repræsentanter fra 1. kontor den 8. september 2003, hvor vi redegjorde for vores ønsker i forbindelse med det videre forløb omkring en trafikal løsning for Frederikssundsfingeren.

 

Efterfølgende har vi med interesse læst i Frederiksborg Amts Avis den 20. september 2003, at du er parat til at mødes med borgmestrene i Frederikssund, Ølstykke, Stenløse og Ballerup mht. at drøfte deres ønske om at få truffet en beslutning om placeringen af en evt. kommende motorvej til Frederikssund.

 

Vi er således glade for, at du nu har tid til at holde møde med interessenterne i området, og vi skal derfor igen anmode om et møde med dig, hvor også vi får mulighed for at fremføre vores kommentarer og ønsker, herunder især i forhold til Vejdirektoratets subsidiære indstilling om yderligere undersøgelser af opgraderingsmulighederne for den eksisterende Frederikssundsvej.

 

Vi ser frem til at modtage dit forslag til mødetidspunkt, og vi vil gøre, hvad vi kan for at imødekomme dit forslag. På forhånd tak!

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Grøn Trafik i Bycirklen

v/Marianne Thorsen

Jordbærvangen 66

2765 Smørum