Aftale mellem regeringen

(Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om:

 

Elektrificering af jernbanen mv.

7. februar 2012

 

Afsnit om motorvejen til Frederikssund og fjordforbindelsen :

 

Citat:

”Beslutningsgrundlag vedrørende store anlægsprojekter

 

Parterne har drøftet en række undersøgelser af store vej- og baneprojekter, som er afsluttet indenfor de seneste måneder.

Det gælder:

·      VVM-undersøgelse af øget kapacitet på Øresundsbanen (slusespor v. Kastrup)

·      VVM-undersøgelse af motorvej syd om Regstrup (Skovvejen til Kalundborg)

·      VVM-undersøgelse af 3. Limfjordsforbindelse

·      VVM-undersøgelse af udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

·      VVM-undersøgelse af udbygning af motorvejsstrækningen Fredericia S – Kolding

·      VVM-undersøgelse af udbygning af Rute 26 (Århus- Søbyvad samt Viborg - Rødekærsbro)

·      Brugerfinansieringsanalyse af ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund

·      Forundersøgelse af forbedring af vejforbindelsen Herning – Skive - Hanstholm

·      Forundersøgelse af forbedring af vejforbindelse Svendborg – Maribo – Rødby (rute 9):

o       1. del Svendborg – Spodsbjerg samt

o       2. del Nakskov – Rødby

 

Endvidere er der i de senere år vedtaget anlægslove for en række vejprojekter, hvor der ikke er fundet finansiering til de afsluttende etaper.

Det drejer sig om:

 

·      Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen (Solrød S - Køge)

·      Udbygning af Fynske Motorvej (Odense V - Nørre Aaby)

·      Udbygning af Helsingørmotorvejen (Hørsholm S - Isterød)

·      Anlæg af Frederikssundmotorvejen (Tværvej, Ballerup – Frederikssund)

 

Parterne noterer sig, at der er tale om en række vigtige vej- og baneprojekter. En stor del af projekterne udviser høje samfundsøkonomiske afkast og dermed positive effekter for samfundsøkonomien.

Parterne konstaterer, at Infrastrukturfonden er disponeret til andre vigtige infrastrukturprojekter i kraft af tidligere indgåede transportaftaler i forligskredsen, og at der derfor for nærværende ikke kan findes finansiering til projekterne.

Parterne er opmærksomme på, at en endelig beslutning om perspektiverne i de enkelte projekter skal ske så hurtigt som muligt med henblik på at skabe klarhed for de berørte borgere og virksomheder mm. i de berørte områder.

Parterne er endvidere enige om, at der er behov for at analysere fordele og ulemper ved forskellige holdbare finansierings- og organiseringsmodeller for vejbyggerier, herunder i lyset af både danske og udenlandske erfaringer. Parterne vil drøfte spørgsmålet om tilrettelæggelsen af en sådan analyse medio 2012.

For så vidt angår en ny fjordforbindelse ved Frederikssund er parterne enige om, at der i lyset af de nuværende økonomiske udfordringer i infrastrukturfonden foreligger to muligheder: den ene er at udskyde projektet, indtil der kan findes tilstrækkelige midler i infrastrukturfonden. Den anden er at gennemføre projektet med udgangspunkt i en af de foreslåede brugerfinansieringsmodeller.

Parterne er enige om at rette henvendelse til Frederikssund Kommune med henblik på at høre kommunen, om der foretrækkes en udskydelse af projektet eller kan opnås opbakning til en brugerfinansieringsløsning, og i givet fald hvilken af de forskellige modeller, der foretrækkes.Parterne vil genoptage drøftelsen af sagen, når der er modtaget svar fra Frederikssund Kommune.