Trafikkaos i Smørumnedre

 

Vejdirektoratets VVM-redegørelse for en motorvej til Frederikssund forudsætter både en forlængelse af Smørum Parkvej og den såkaldte tværvej. Tværvejen er dog amtets opgave og vil kræve en selvstændig VVM-procedure (VVM: vurdering af virkninger på miljøet). Idet amtet fattes penge, er dette imidlertid ikke igangsat endnu.

 

Forlængelsen af Smørum Parkvej vil gå tværs igennem golfbanerne ned til motorvejen ved Ledøjetoften, mens tværvejen anbefales at skulle gå fra en motorvejsudfletning nordvest for Ledøje og op imellem Smørumovre og Smørumnedre til Kildedal station.

 

Selvom de lokale veje som f.eks. Kirkevangen, Skebjergvej, Råbrovej og Overdrevsvej skal føres over eller under motorvejen og tværvejen, vil konsekvensen være, at vores kommune skæres i 4 stykker, og de enkelte bysamfund i kommunen isoleres fra hinanden. Det vurderer mange vil blive afslutningen på Ledøje-Smørum som selvstændig kommune, hvorefter de omkringliggende kommuner glade kan deles om rovet.

 

Bliver tværvejen og motorvejen så lagt skånsomt ind i landskabet? Hvis man kigger på Vejdirektoratets flotte billedmateriale, kan man nemt få det indtryk. Billederne af de forslag, som Vejdirektoratet anbefaler, er nemlig oftest taget i vinkler, hvor motorvej og tværvej kun vanskeligt kan ses, men hvor naturen er placeret i centrum. For tværvejen er billedet f.eks. taget fra Maglehøj mod nordøst, hvor vejen slet ikke kan ses! Hvis billedet var taget fra Smørumovre eller Smørumnedre, havde det nok set helt anderledes ud. Hertil kommer, at der ikke er indtegnet vejtavler, kantpæle, autoværn, vildthegn eller lysanlæg, ligesom der kun er indtegnet ganske få biler (?). Den slags kan lidt ondskabsfuldt kaldes for billedmanipulation!

 

Hvad så med trafikken i Smørumnedre? Vejdirektoratet har regnet ud, at en motorvej vil betyde 1.700 færre biler pr. hverdagsdøgn på Erantishaven i år 2010 samt 600 færre biler på Kirkevangen og Flodvej. Samtidig er det dog beregnet, at tværvejen vil få en trafikbelastning på 9.400 biler pr. døgn. Idet tværvejen anbefales anlagt kun 700 m fra Erantishaven og ganske tæt på Nøddelunden og de nye seniorboliger ved Søagerskolen, så vil støjen og luftforureningen fra alle disse biler blive ført med vestenvinden ind over Smørumnedre.

 

Hertil kommer støjen og luftforureningen fra forlængelsen af Smørum Parkvej. Her er beregnet  1.300 ekstra biler pr. døgn nord for Skebjergvej og 10.700 biler pr. døgn syd for. Det er uklart, i hvor høj grad der i disse tal er taget højde for de nye boligområder, der er på vej ved Kong Svends Park og på Søndergårdsarealet, hvorfra trafikken også skal føres til Smørum Parkvej. Vejdirektoratet har dog oplyst, at der sandsynligvis vil opstå køer i krydsene i myldretiden. Vi kan derfor under alle omstændigheder forvente trafikkaos i Smørumnedre, og en del af trafikken vil alligevel søge igennem Erantishaven og Flodvej.

 

Det eneste vi opnår med en motorvej og tværvej er således, at trafikproblemerne flyttes fra Ballerup til Smørum, uden at Ballerup alligevel aflastes væsentligt - foruden at hele vores kommune og naturområderne vil blive smadret.

 

Der er høringsfrist for VVM-redegørelsen den 18. december hos Vejdirektoratet (Niels Juelsgade 13, Postboks 1569, 1020 København K). Benyt chancen og gør indsigelse mod disse planer - det er ikke for sent!

 

Grøn Trafik i Bycirklen

v/Marianne Thorsen

Jordbærvangen 66

Smørum