Ud med sarkasmen

 

Grøn Trafik i Bycirklen

fmd. Marianne Thorsen

Jordbærvangen 66

Smørum

 

 

På motorvejsmødet på Parkskolen den 26. november blev fremført mange nedladende og sarkastiske bemærkninger til motorvejsmodstanderne, herunder ikke overraskende fra Søren Christiansen, fmd. for teknik- og  miljøudvalget i Ballerup. Det må dog ha' været skuffende for Søren Christiansen og borgmester Dalsgaard, at ikke flere havde fulgt den husstandsomdelte opfordring om at møde op og protestere mod Grøn Trafiks alternativer til en motorvej.

 

På mødet blev Smørum-borgerne atter udråbt som egoister, der belaster Ballerup med trafik. Virkeligheden er imidlertid den, at ifølge statistikken pendler 36.154 dagligt fra hele Frederikssundfingeren til Ballerup kommune eller passerer kommunen ind mod København. Af disse er bare 3.944 fra Smørum, og fra dette tal skal fratrækkes alle de, der arbejder hos Novo Nordisk og på andre arbejdspladser i Måløv, og derfor ikke belaster Ballerup med trafik. Det samme gælder alle os, der cykler eller bruger S-toget hver dag til arbejde. Det er således svært at se, at nogle få tusind pendlere fra Smørum skal bruges som argument for Ballerups flytning af sine trafikale problemer til Ledøje-Smørum.

 

Grøn Trafik repræsenterer borgere i alle kommunerne i Frederikssundfingeren, herunder også rigtigt mange fra både Ledøje-Smørum og Ballerup kommuner. Vi arbejder derfor intenst på at udarbejde et realistisk alternativ til en motorvej, som kan tilgodese borgerne i både Ledøje-Smørum og Ballerup. Dette indbefatter niveaufrie skæringer for de tre store kryds i Ballerup, der vil kunne fjerne bilkøerne i myldretiden og de mange alvorlige ulykker. Det påstås, at vi ønsker en Lyngbyvejsløsning, hvor Frederikssundsvejen graves ned imellem Herlev og Ølstykke til en pris på mindst 5-6 mia. kr. – det har vi aldrig foreslået!

 

Derimod har vi med hjælp fra trafikforskere foretaget beregninger, der viser, at pendlerbusser direkte fra Ballerup og Malmparken stationer til Lautrupparken vil kunne flytte stort set ligeså mange pendlere fra Frederikssundsvejen som en motorvej. Bl.a. med sådanne busser kan vi således aflaste de Ballerup-borgere, der bor tæt på Frederikssundsvej, samtidig med at vi kan bevare de snart sidste ikke-ødelagte naturområder på Vestegnen. Det vil også være til gavn og glæde for borgerne i Ballerup.