Grøn Trafik i Bycirklen

Vejdirektoratet
Att.: Birgitte Henriksen
Niels Juels Gade 13
Postboks 1569
1020 København K

22. marts 2002

Supplerende ønsker til VVM-redegørelse for ny højklasset vej i Frederikssund-fingeren

Grøn Trafik i Bycirklen fremsendte den 30. marts 2000 foreningens ønsker til VVM-undersøgelsen til Vejdirektoratet. Efter telefonisk samtale med Birgitte Henriksen den 20. marts 2002 fremgik det, at resultaterne fra de kommende registreringer af trafikken mellem Måløv og Ballerup som led i TRIM-systemet, sandsynligvis ikke vil kunne nå at komme med i den igangværende VVM-undersøgelse. Registeringen forventes således først igangsat i løbet af sommeren 2002, mens VVM-redegørelsen forventes offentliggjort i august-september 2002.

Imidlertid vurderer vi, at denne registrering vil have meget stor betydning for vurdering af den nuværende belastning af Frederikssundsvejen, hvor de nyligt forlængede svingbaner i "Toms-krydset" i Ballerup tilsyneladende har fjernet køerne på vejen i myldretiden. Samtidig vil TRIM-systemet i sig selv kunne bruges til at øge den nuværende vejs kapacitet ved at oplyse bilisterne om trafiksituationen og derved sandsynligvis få flere til at køre på andre tidspunkter.

Vi skal derfor anmode om, at resultaterne af det nye TRIM-system bliver inddraget i VVM-redegørelsen, også selvom det eventuelt vil medføre en yderligere forsinkelse af redegørelsens færdiggørelse. Det vigtigste må således være, at redegørelsen medtager alle vigtige og relevante forhold, hvilket vi mener er tilfældet mht. TRIM-systemet.

Hvis VVM-redegørelsen alligevel bliver forsinket, forventer vi ligeledes, at den registrerede effekt af dobbeltsporet helt til Frederikssund bliver inddraget i undersøgelsen. DSB har således oplyst, at dobbeltsporet mellem Veksø og Frederikssund indvies den 14. september (med køreplansskifte 15. september), hvilket ligeledes gælder den nye station, Gl. Toftegard mellem Stenløse og Ølstykke.

Desuden har DSB oplyst, at de nye S-tog vil blive sat ind på strækningen fra 2003-2005, og fra 2005 vil der være nye S-tog på alle strækninger, og der vil komme en helt ny køreplan med reducerede rejsetider. De nye S-tog oplyses at have 33% flere siddepladser, er 45 t lettere, bruger 30% mindre energi, og medfører en halvering af støjniveauet i f.t. de gamle tog. Hertil kommer en væsentlig forbedring af komforten. Vi går således ud fra, at effekten af disse forbedringer inddrages i VVM-redegørelsen.

Et andet aspekt, der tilsyneladende ikke medtages i VVM-redegørelsen, er mulighederne for at gennemføre rensning af udstødningsluften fra den nedgravede og overdækkede vejstrækning gennem Stenløse og Ølstykke (den såkaldte "bymotorvejsløsning"). Idet en evt. forøget luftforurening i byområderne fra trafikken vækker bekymring blandt borgere og politikere i de pågældende byer, skal vi ligeledes anmode om en undersøgelse af mulighederne for at påsætte luftrensningsudstyr på udsugning el.lign. fra de lukkede vejstrækninger.

Vi ser frem til at modtage VVM-redegørelsen, herunder med undersøgelser af de ovenfor nævnte forhold.

Med venlig hilsen

Marianne Thorsen
Formand for Grøn Trafik i Bycirklen
Jordbærvangen 66
2765 Smørum

Læs Vejdirektoratets svar på vores brev.