Alternativer til en motorvej

Trafikproblemerne på den nuværende Frederikssundsvej eksisterer kun i nogle korte perioder i myldretiden om morgenen og eftermiddagen. Derfor er det afviklingen af pendlertrafikken, der er det største problem.

Meget kan klares ved at udbygge det store kryds i Ballerup ved Ringvej 4, således at trafikken ikke bliver sat i stå af stoplys her.

Endvidere kan Frederikssundsvej også "trimmes" andre steder, så trafikken afvikles mere jævnt.

Dernæst må flere pendlere bringes til at benytte kollektive transportmidler - det er under alle omstændigheder nødvendigt. Efter færdiggørelsen af S-banen må det næste blive at etablere hurtige og hyppige pendlerbusser, der kører i pendulfart mellem S-stationerne (f.eks. Ballerup) og arbejdspladserne/boligområderne.

På længere sigt må vi have mere gennemtænkte løsninger. Frederikssundfingeren er den eneste "finger" i Storkøbenhavn, der endnu ikke har en motorvej. Derfor har vi her absolut sidste chance for at skabe et miljøvenligt trafikmønster.

Læs foreningens omfattende indsigelse til VVM-undersøgelsen