Nu er der sat skub i planerne om motorvej helt til Frederikssund

I Finansloven for 2019 besluttede den daværende regering sammen med Dansk Folkeparti, at der skulle udarbejdes i revision af VVM-undersøgselsen for motorvejens 3. etape fra Kildedal til Fredrikssund.
I januar 2021 udsendte Vejdirektoratet "Opdatering af VVM-undersøgelse af Frederikssund-motorvejen"

Foreningen har skevet spørgsmål og kommentarer til Vejdirektoratet

Efter fremkomsten af den reviderede VVM-rapport har en arbejdsgruppe i foreningen analyseret rapporten og andre relevante rapporter af betydning for vurdering af motorvejsprojektet.
Dette arbejde førte til, at foreningen den 8. april kunne sende en længere skrivelse med spørgsmål og kommentarer samt en kortere oversigt med 35 konkrete spøgsmål til Vejdirektoratet.

Grøn Trafik i Bycirklen

blev stiftet januar 2000 af et dusin mennesker, som bor spredt fordelt lige fra Ballerup til Jægerspris. Foreningen ønsker at engagere alle der går ind for dens formål, uanset partipolitisk ståsted.

Foreningens formål er:

  • At pege på miljø- og menneskevenlige trafikløsninger i bycirkelområdet
  • At oplyse og informere om trafikløsninger, der kan tjene som alternativ til nye store vejanlæg
  • At samle og koordinere modstanden mod etablering af Frederikssundmotorvejen


Læs mere om foreningen

Generalforsamling

Ifølge vedtægterne skal den årlige generalforsamling holdes i april.
På grund af corona-situationen, finder vi det rigtigst at udsætte den ordinære generalforsamling indtil videre.
Vi kommer med yderligere oplysninger, når der er mere klarhed over corona-situationen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Foreningen har senest afholdt ordinær generalforsamling d. 2. april 2019

Læs hele referatet her.

Foreningens hjemmeside

10. marts 2021: Foreningens webmaster gennem 21 år, Jørgen Lodal, har på grund af helbredsmæssige årsager bedt om at blive fritaget for opgaven.
Foreningen vil snarest finde en løsning på, hvorledes drift og opdatering af hjemmesiden kan fortsættes.

Læs mere om hele motorvejssagen