Ordinær generalforsamling 2019

Foreningen har afholdt ordinær generalforsamling d. 2. april 2019

For den kommende periode pegede formanden på følgende problemer:
Kim Christensen fra Dansk Folkeparti har givet tilsagn om, at motorvejen til Frederikssund har prioritet i 2020. En fornyet VVM-undersøgelse er netop blevet igangsat og vil blive fortsat i 2020.
Status er, at anlægsloven for Frederikssundsmotorvejen er vedtaget, men der er ikke givet bevilling. Nye statslige vejprojekter igangsættes tidligst i 2021.
Ifølge det politiske forlig 12. marts 2019 om Investeringsplan for et sammenhængende Danmark, afsættes der 3,4 milliarder til at bygge Frederikssundsmotorvejen i 2022, og herefter forventes byggeriet at tage 5-6 år.

Udviklingen gennem de senere år viser således, at udviklingen er gået helt imod vores visioner. Der var dog enighed om, at der stadig er punkter, hvor vi kan gøre en forskel og derfor skal være aktive.
Det blev således besluttet, at foreningen indledningsvis skal sende brev til Vejdirektoratet med orientering om de punkter, som foreningen mener er vigtige i den fornyede VVM-undersøgelse.

Årets kontingent blev fastsat til 100 kr.
Læs hele referatet her.

Henvendelse til Vejdirektoratet

Som besluttet på generlforsamlingen har formanden sendt et brev til Vejdirektoratet, og vi har efterfølgende modtaget svar fra Vejdirektoratet.

Grøn Trafik i Bycirklen

blev stiftet januar 2000 af et dusin mennesker, som bor spredt fordelt lige fra Ballerup til Jægerspris. Foreningen ønsker at engagere alle der går ind for dens formål, uanset partipolitisk ståsted.

Foreningens formål er:

  • At pege på miljø- og menneskevenlige trafikløsninger i bycirkelområdet
  • At oplyse og informere om trafikløsninger, der kan tjene som alternativ til nye store vejanlæg
  • At samle og koordinere modstanden mod etablering af Frederikssundmotorvejen


Læs mere om foreningen

Læs mere om hele motorvejssagen