Foreningens meninger kommer til udtryk i læserbreve og breve til myndighederne